Η ελληνική έκδοση του εργαλείου EffiSpray είναι online

Το EffiSpray είναι ένα εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε από την AGENSO και υπολογίζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες την ιδανική ημέρα και ώρα για τον ψεκασμό. Μπείτε στο https://www.effispray.gr/ και δείτε τις ιδανικές συνθήκες για τη περιοχή σας.