Εφαρμογή Android EffiSpray

Το EffiSpray είναι διαθέσιμο για κινητά Android και ενημερώνει τους χρήστες του για την ιδανική ημέρα και ώρα εκτέλεσης του ψεκασμού, βασιζόμενο σε καινοτόμο επεξεργασία καιρικών δεδομένων, όπως η διαδικτυακή εφαρμογή. Το EffiSpray υπολογίζει, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κτλ), την ιδανική ημέρα και ώρα για τον ψεκασμό, για τις επόμενες πέντε ημέρες. Με την βοήθεια του EffiSpray, μειώνεται το ρίσκο αποτυχίας του ψεκασμού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των αριθμών ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μέσα από την εφαρμογή, ο παραγωγός μπορεί να δει τόσο σε χάρτη όσο και σε πίνακα τον κατάλληλο χρόνο για ψεκασμό για οποιαδήποτε περιοχή ενδιαφέρεται ανά την Ελλάδα.

Με το EffiSpray, ο παραγωγός μπορεί να ενημερωθεί άμεσα και γρήγορα για το πότε είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα προκειμένου να ψεκάσει, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει μείωση του κινδύνου διασποράς του ψεκαστικού νέφους εξαιτίας ακατάλληλων καιρικών συνθηκών και, κατά συνέπεια, αύξηση της αποτελεσματικότητας του ψεκασμού. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη τόσο για ιδιώτες γεωπόνους, αλλά και για τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) για κάθε περιφερειακή ενότητα της Ελλάδας, με σκοπό να ενημερώνουν εγκαίρως τους παραγωγούς για τον κατάλληλο χρόνο ψεκασμού.