Ενημερωτική αφίσα για την προώθηση του έργου.

Ενημερωτικό φυλλάδιο.

EffiSpray_Brochure_2019_001_017_out-01